Hvorfor screene?

Rengøring og hygiejne er andet og meget mere end midler og metoder. Især inden for områder såsom hospital- og primærsektoren er kvalitetskravene særligt høje. Special viden, praktisk uddannelse og løbende opkvalificering er en forudsætning for veludført arbejde. Læs mere

  • Giver overblik og dokumentation for medarbejdernes videnniveau
  • Sikrer at medarbejderne har den nødvendige viden til at beskytte sig selv og andre mod smitte
  • Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) anbefaler, at man med passende mellemrum screener og evaluerer medarbejdernes erhvervede viden

Få overblik over medarbejdernes kompetencer
uden store driftsforstyrrelser

Nemt og hurtigt system

Find ud af hvordan
Nordic Screening systemet giver ledelsen et hurtigt overblik helt ned på personniveau. Da screeningen foretages online kan den gennemføres på arbejdspladsen, så medarbejderen kun er ude af driften i kort tid. En test tager ca. 30 min.

Giver et kompetence overblik

Find ud af hvordan
Nordic Screening systemet giver et visuelt overblik over medarbejdernes resultater, men du har også mulighed for at eksportere data til f.eks. Excel.

Sikrer et højt fagligt niveau

Find ud af hvordan
Nordic Screening systemet kortlægger medarbejdernes kompetencer så man sikrer, at alle har det fornødne videnniveau til at kunne opfylde kravene inden for området.
Hvis der er brug for efteruddannelse, kan man nemt se inden for hvilke felter.

Hvad kan vi gøre for dig?

Vi har mange forskellige screeningsløsninger inden for rengøringskvalitet og hygiejne. Lad os tale sammen og afdække, hvordan vi bedst opfylder dit behov.

Kontakt os