Indhold i screeningen

Kombineret screening af DS/2451-10 og DS/INSTA 800 kortlægger medarbejderens viden inden for de to standarder.

Medarbejderne skal løse forskellige opgaver inden for DS/INSTA 800 videnniveau 2 og DS 2451-10 Krav til rengøring. Systemet sammensætter vilkårligt spørgsmålene i testen for at sikre at brugerne får forskellige opgaver, men stadigvæk inden for de samme kategorier.

Temaerne i testen er blandt andet: Termer og definitioner fra begge standarder, færdigheder i måling og vurdering, hvordan et lokale opnår den aftalte kvalitetsprofil, kendskab til risiko for smittespredning i de forskellige hygiejneprofiler og hvornår en hygiejne kontrol kan godkendes.

Resultatet fra testen bliver sendt til nærmeste leder samt opsamlet i administrationsmodulet.

I testen skal man for eksempel:

Fortæl mig mere om værktøjet

Lyder det interessant?

Så lad os tale sammen og afdække, hvordan vi bedst opfylder dit behov.

Kontakt os