Hygiejnetest til medarbejdere

Med Nordic Screening værktøjet kan man kortlægge medarbejderes viden inden for hygiejne blandt andet i Hospital- og Primærsektoren.

Systemet kan bruges til at screene inden for hygiejnestandarder og vejledninger såsom Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) og DS 2451-10. Det er også muligt at skræddersy opgaver inden for lige netop de emner og områder, som jeres organisation finder vigtigst. Systemet kan derfor være med til at sikre:

  • At medarbejderne har den fornødne viden til at beskytte sig selv og andre mod smitte
  • Et grundlag for målrettet efteruddannelse og kompetenceudvikling
  • Overblik og dokumentation for medarbejdernes viden via en ensartet metode

Vil vi meget gerne høre om jeres organisations behov – så kontakt os og lad os drøfte, hvordan vores system kan understøtte jeres arbejde med at bryde smitteveje.

I hygiejnetesten skal man eksempelvis klikke på risikopunkter

Hygiejnetest- risikopunkter

Eksempler på opgaver i en hygiejnetest

Lyder det interessant?

Så lad os tale sammen og afdække, hvordan vi bedst opfylder dit behov.

Kontakt os