På denne side har vi lavet et overblik over de primære sider her på www.nordicscreening.com

Produkter

INSTA 800 screening – Denne screening kortlægger medarbejdernes færdigheder inden for INSTA 800 videnniveau 2.

NIR og INSTA 800 screening – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for rengøring og INSTA 800 kombineret i én screening, som giver overblik og dokumentation for de ansattes kompetencer inden for de to felter.

Skræddersyet screening – Med vores skræddersyede screeninger får I mulighed for at få overblik over medarbejdernes viden inden for netop de områder, som I vurderer er vigtigst for organisation og medarbejderne selv.

DS 2451-10 og INSTA 800 screening – Screeningen giver dokumentation og overblik over de ansattes kompetencer inden for begge standarder.

Hygiejnetest – Nordic Screening værktøjet kan kortlægge og give dokumentation for medarbejderes viden inden for hygiejne eksempelvis i hospitals- og primærsektoren.

Om os

Nordic Screening – Vi udvikler screeningsløsninger inden for rengøringskvalitet og hygiejne til hospitals- og primærsektoren, kommuner og private rengøringsselskaber.