Screening ud fra jeres ønsker

Med en skræddersyet screening er der mulighed for at få overblik over medarbejdernes kompetencer inden for de emner og områder, som I vægter højest i jeres organisation.

I screeningen skal medarbejderne løse forskellige opgaver inden for de emner, som I har valgt.  For at sikre at brugerne får forskellige spørgsmål, bliver opgaverne vilkårligt udvalgt inden for de overordnede kategorier.

Temaerne kan eksempelvis være: programmeret rengøring, faremærkning og værnemidler, dosering af kemi, valg af rengøringsmetoder, korrekt rengøringsrækkefølge m.m.

Resultatet fra screeningen bliver e-mailet til nærmeste leder og kan også ses i administrationsmodulet.

Screeningen kan eksempelvis omhandle:

Fortæl mig mere om værktøjet

Lyder det interessant?

Så lad os tale sammen og afdække, hvordan vi bedst opfylder dit behov.

Kontakt os