Screeningens indhold

Screening af NIR og DS/INSTA 800 kortlægger medarbejderens viden inden for de to felter.

Medarbejderne skal løse forskellige opgaver inden for DS/INSTA 800 videnniveau 2 og NIR for rengøring i hospitals- og primærsektoren. For at sikre at brugerne får forskellige spørgsmål, bliver opgaverne vilkårligt udvalgt inden for nogle fast definerede kategorier.

Temaerne i screeningen er blandt andet: Ord og begreber fra standarderne, færdigheder i måling og vurdering, hvordan et lokale opnår den aftalte kvalitetsprofil, kendskab til risiko for smittespredning i de forskellige hygiejneprofiler og hvornår en hygiejne kontrol kan godkendes.

Resultatet fra screeningen bliver e-mailet til nærmeste leder og kan også ses i administrationsmodulet.

I opgaverne skal man blandt andet:

Fortæl mig mere om værktøjet

Lyder det interessant?

Så lad os tale sammen og afdække, hvordan vi bedst opfylder dit behov.

Kontakt os