Hvorfor screene?

Rengøring og hygiejne er andet og meget mere end midler og metoder. Især inden for områder såsom hospital- og primærsektoren er kvalitetskravene særligt høje. Special viden, praktisk uddannelse og løbende opkvalificering er en forudsætning for veludført arbejde. Læs mere

  • Giver overblik og dokumentation for medarbejdernes kvalifikationer

  • Resultaterne fra screening danner grundlag for en mere målrettet efteruddannelse

  • Sikrer at medarbejderne har den nødvendige viden for eksempelvis til at beskytte sig selv og andre mod smitte

Få overblik over medarbejdernes kompetencer
uden store driftsforstyrrelser

Nemt og hurtigt system

Find ud af hvordan

Systemet er let at anvende, kræver ingen erfaring med IT og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige arbejde. Da screeningen foretages online kan den gennemføres på arbejdspladsen, så medarbejderen kun er ude af driften i kort tid.

Giver et kompetence overblik

Find ud af hvordan

Nordic Screening systemet giver et opsummeret visuelt overblik over medarbejdernes viden, men det er også muligt at se resultaterne ned på personniveau, samt der er mulighed for at eksportere data til eksempelvis Excel.

Sikrer et højt fagligt niveau

Find ud af hvordan
Nordic Screening systemet kortlægger medarbejdernes kompetencer så man sikrer, at alle har det fornødne videnniveau til at kunne opfylde kravene inden for området.
Hvis der er brug for efteruddannelse, kan man nemt se inden for hvilke felter.

Hvordan foregår screening?

Sådan foregår screening inden for rengøringskvalitet og hygiejne

Hvad kan vi gøre for dig?

Hos Nordic Screening har vi mange forskellige screeningsløsninger inden for rengøringskvalitet og hygiejne. Lad os tale sammen og afdække, hvordan vi bedst opfylder dit behov.

Kontakt os