Hvorfor bør man anvende screening?

I hospitalsvæsenet og primærsektoren har der igennem de sidste 10-15 år været et intensiveret fokus på betydningen af rengøring

Det skyldes blandet andet den øgede forekomst af resistente mikroorganismer i hospitalsvæsenet og primærsektoren samt et væsentligt større bruger- og patientflow.

For at kunne udføre en optimal rengøring og derved bryde smittevejene, er det vigtigt at medarbejderne, der udfører arbejdet er veluddannede.

Ved at benytte Nordic Screenings system kan man kortlægge medarbejderens faglige viden til fordel for både medarbejderne, da det bliver lettere at styrke deres kompetenceprofil, og for arbejdsgiveren der kan udbyde en bedre service. Screeningen foregår ved, at medarbejderne løser forskellige opgaver inden for en standard eller vejledning på en PC eller tablet. Opgaverne bliver vilkårligt udvalgt af systemet inden for nogle fastlagte kategorier.

Det tager ca. 15-30 minutter at gennemføre en screening afhængig af screeningstypen og resultatet kan ses med det samme.

Nordic Screening systemet giver mange muligheder:

  • Giver nemt ledelsen et overblik samt dokumentation for medarbejdernes kompetencer
  • Kan bruges i udbud til at stille krav til leverandøren
  • Resultatet fra screeningen kan danne grundlag for en mere målrettet efteruddannelse
  • Sikrer at medarbejderne har den nødvendige viden til at beskytte sig selv og andre mod smitte
  • Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) anbefaler, at man med passende mellemrum screener og evaluerer medarbejdernes erhvervede viden

Hvad kan vi gøre for dig?

Vi har mange forskellige screenings løsninger inden for rengøringskvalitet og hygiejne. Lad os tale sammen og afdække, hvordan vi bedst opfylder dit behov.

Kontakt os

Bliv klogere på, hvordan vores løsninger kan hjælpe dig

Gå til produkter